strona główna
 
 co to feng shui
 
 numerologia
 
 mandale
 
 referencje
 
 konsultacje
 
 kursy i warsztaty
 
 kontakt
 
   
     
 
 gabinet zaprasza
 
 masaż MA-URI
 
 masaż Astralny
 
 terapia REIKI
 
   
   
   
   
 
 
mandala sowilo
 
 

Feng Shui to tradycyjna chińska sztuka kształtowania przestrzeni. Chińskie słowa - feng "woda" i shui "wiatr" określają przekazywaną od tysiącleci i stale ulepszaną wiedze zajmującą się energia, harmonią przyrody , której celem jest pobudzenie i równoważenie naszych sił życiowych mających wpływ na nasze przeznaczenie.

Owa sztuka jest doskonałym sposobem na życie - jest sztuką, nauką, wiedza i konkretnymi umiejętnościami. Nie zależy od szczęścia i przypadkowości odrywa natomiast człowieka od jego pasywnego przyjmowania wyroków losu i uczy go aktywności w nadawaniu życiu kształtów i kierunków.

Kiedy zaczyna się stosować zasady tej sztuki - uzyskuje się większa kontrole nad swoim życiem i można dojść do szczytu w realizacji swoich prywatnych dążeń. Nie każdy marzy o ogromnym sukcesie i sławie, ale na pewno każdy z nas chciałby żyć w spokoju i szczęściu w zgodzie z najbliższymi bez obaw o jutro i w dobrym zdrowiu - i to właśnie Feng Shui oferując sposoby wpływania na otoczenie może nam zapewnić. Spokojni i zdrowi będziecie mogli zająć się rzeczami dostarczającymi satysfakcji, a okoliczności zewnętrzne zamiast szkodzić, będą sprzyjać waszym poczynaniom w każdej sferze życia.

Fundamentalna zasadą Feng Shui jest logika, umiejętność patrzenia i wyciągania wniosków z tego co nas otacza i jaki to ma wpływ na nas i naszych bliskich. Ta niezwykle mądra sztuka daje narzędzie wprowadzenia harmonii w otaczającym nas świecie możemy podjąć działania w obrębie naszej przestrzeni życiowej; w domu, pracy. Ich istota jest poprawa relacji pomiędzy człowiekiem a przestrzenia w której żyje. Dzięki tym praktykom zwiększa się prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu we wszystkich dziedzinach życia, zapewniając dobre samopoczucie i zdrową atmosferę w rozmaitych obszarach energetycznych człowieka.

Miejsce zamieszkania jest fizycznym odwzorowaniem sił jakie oddziałują na nasz świat wewnętrzny. Feng Shui ma sprawić aby człowiek żył w harmonii z natura. Bez względu na zewnętrzny hałas, napięcia i stres, zgiełk, zanieczyszczenia i nieład - wchodząc do swojego domu powinno odczuwać się spokój, który pozwoli się odprężyć i odzyskać energie, która straciliśmy w wirze dnia codziennego.

Sztuka Feng Shui operuje kolorami, kształtem, rozmieszczeniem przedmiotów w przestrzeni. Jej podstawowym celem jest odpowiednie ukierunkowanie energii istniejącej w otoczeniu, aby uzyskać równowagę, która przyniesie dobre samopoczucie oraz poprawę życia we wszystkich jego aspektach. Obecnie bardzo podnosi na duchu fakt, ze nasze społeczeństwo, nie zapominając bynajmniej o postępach naukowych i technicznych, zaczyna cenić sztukę, której niezaprzeczalnym faktem jest, ze wszystko w feng shui ma swój głębszy sens i jego zasady można stosować z prawami logiki w każdej epoce, są one w stanie pomóc w rozwiązywaniu wielu naszych problemów XXI wieku.